Kojin Kempo Seishin


Coordonnées:
-
-
-

0478 / 58.35.43
KojinKempoSeishin@KojinKempo.be

Instructeur:
Jean-Louis LEGAS
  Ju Jitsu 1er Kyu
Yoseikan Budo
Kempo 1er Kyu
CN 2ème DAN Karate Shihaishinkai


Horaires:
-
-